SYMPOZJUM O NOWYCH MEDIACH "Szósty kontynent"

TEMATYKA

Zapraszamy do przygotowania swoich wystąpień w ramach jednego z czterech głównych tematów:
Go to CYFROWY KONTYNENT

CYFROWY KONTYNENT

• Rodzaje nowych mediów internetowych; • Konwergencja mediów; • Multitasking; • Nowe media w strategiach public relations; • Nowe media w komunikowaniu politycznym; • Redystrybucja władzy; • Życie w cyfrowym świecie. Nowa (?) antropologia codzienności; • Współczesny prosument; • Blogerzy i youtuberzy celebrytami XXI w.; • „Cyfrowe bąble”; • Uzależnienia.

Go to CYFROWE PODWÓRKA

CYFROWE PODWÓRKA

• Prawodawstwo wobec nowych blogi; • Media społecznościowe; • Mikroblogi; • Słowo i obraz. Media społecznościowe versus media tradycyjne; • Smartfon-mobilne studio dziennikarskie; • Media społecznościowe – rozwój czy zmierzch; • Portale, wortale, blogi, newslettery i kanaly RSS-metody rozpowszechniania informacji; • Aplikacje w służbie dziennikarstwu informacyjnemu; • Social media narzedzia redakcji informacyjnej i publicystycznej; • Reklama natywna; • Dziennikarstwo antycypacyjne; • Gry informacyjne;

Go to CYFROWA EDUKACJA

CYFROWA EDUKACJA

• E-learning; • WebQest; • Webinaria; • MOOC (massive open online course); • Perspektywy rozwoju komunikowania; • Pedagogiczne konteksty internetu; • Sieć jako wyzwanie badawcze; • Językowe aspekty internetu; • Etyczny i prawny wymiar internetu; • Humanistyka cyfrowa.

Go to CYFROWY SMOG

CYFROWY SMOG

• Neuronauka w przestrzeniach sieciowych; • Cyfrowe wykluczenie; • Big data; • Internet rzeczy; • Inteligentne miasta; • Technologie typu wearable; • Przyzwyczajenia jako zagrożenia – systemy operacyjne; • Ruch Anonymous; • Botnety; • Phishing, pharming; • Cyberbulling;

Zasady przygotowania tekstu

17 kwietnia 2018

Miejsce: Wyższa Szkoła Kultury Społeczne i Medialnej w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 3
Termin nadsyłania zgłoszeń - 5 kwietnia 2018

Cena: 50 zł. W koszt wliczone są: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa, publikacja. Dla najlepszych wystąpień przewidziana jest możliwość publikacji prac pełnotekstowych w monografii. Opłatę konferencyjną – 50 zł – należy uiścić przelewem na konto bankowe WSKSiM: Bank Pocztowy S.A, I oddział w Toruniu 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001. W tytule przelewu należy wpisać „Szósty kontynent” oraz swoje imię i nazwisko. Kontakt do organizatorów: • SPRAWY NAUKOWE - dr Monika Szetela, kontakt: monika.szetela@wsksim.edu.pl • SPRAWY ORGANIZACYJNE - mgr Mateusz Kaleta, kontakt: sympozjumnowychmediow@gmail.com Organizator nie zapewnia noclegu Istnieje jednak możliwość rezerwacji noclegu w naszym Hotelu Akademickim, ul. Starotoruńska 3, który znajduje się w miejscu, w którym będzie odbywać się sympozjum. Wystarczy zadzwonić tel. (+48) 56 650 40 00 lub napisać e-mail: recepcja@hotel-akademicki.pl

  • Zgłaszanie uczestnictwa biernego nie jest konieczne.

  • Opłata konferencyjna: po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatorów - do 05.04.2018

KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM

Ludzie z pasją do mediów

DR MONIKA SZETELA

Opiekun projektu
Absolwentka teologii, pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Redaktor naczelny miesięcznika „Wzrastanie”. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Medioznawców. Kierownik zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Dziennikarstwo to ocean możliwości poznawania świata i człowieka. Dla mnie to pasja i przygoda, która stała się powołaniem mego życia. Świat mediów daje mi wiele, a ja nie pozostaje mu dłużna i dokładam do jego ogródka kamyczek ze swoim imieniem.

MATEUSZ KALETA

Członek zarządu KNM
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSKSiM oraz zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Aktualnie doktorant na WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie nauk ekonomicznych. Prowadzi także zajęcia ze studentami WSKSiM z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji w sytuacji kryzysowej, ekonomii oraz organizacji i zarządzania.
Dziennikarstwo jest dla mnie przede wszystkim powołaniem. Mamy misję wobec tych, którzy oczekują informacji, rzetelnego komentarza…Dziennikarz powinien być ukierunkowany „na” ludzi, nie zaś na siebie… Dziś nie trzeba celebrytów, trzeba świadków prawdy!

KATARZYNA MÓL

Członek zarządu KNM
Studentka II roku Dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W przyszłości chce zostać dziennikarką polityczną lub politykiem. Interesuje się wpływem nowych mediów na życie polityczne, ale nie tylko. W wolnym czasie czyta książki i śpiewa

MARTA GRABOWSKA

Członek zarządu KNM
Jest studentką pierwszego roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Należy do stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej w którym rozwija swoje zainteresowania związane z historią i polityką. Dodatkowo pasjonuje się literaturą, poezją, teatrem oraz filmem
W mediach poszukuję przede wszystkim prawdy oraz jasnego, prostego, rzetelnego przekazu. Współudział w organizacji Sympozjum Nowych Mediów to dla mnie niewątpliwie ogromny zaszczyt.

RADA NAUKOWA SYMPOZJUM

Wybitni specjaliści, którzy wiedzą o mediach i ich przemianach we współczesnym świecie wszystko

KONTAKT Z NAMI

Chcesz wiedzieć więcej? Nurtują Cię jakieś pytania związane z naszym sympozjum? Pisz śmiało!