SYMPOZJUM O NOWYCH MEDIACH "#czasnanet"

TEMATYKA

Zapraszamy do przygotowania swoich wystąpień w ramach jednego z trzech głównych tematów:
Go to CYFROWY IMAGE

CYFROWY IMAGE

• Wirtualna tożsamość człowieka; • Kreowanie wizerunku w sieci; • Dobre i złe strony autopromocji; • Marketing w sieci; • Media społecznościowe – i ich wykorzystanie w tworzeniu cyfrowego image. • Nowe media w strategiach public relations; • Nowe media w komunikowaniu politycznym.

Go to CYFROWA OSOBOWOŚĆ

CYFROWA OSOBOWOŚĆ

• Ewangelizacyjny wymiar internetu; • Życie w cyfrowym świecie; • Psychologiczne aspekty wykorzystania interentu.

Go to CYFROWY AREOPAG

CYFROWY AREOPAG

• Social media; • Cyfrowe uzależnienia; • Obraz rzeczywistości i fake newsy.

Zasady przygotowania tekstu

2 kwietnia 2019

Miejsce: Wyższa Szkoła Kultury Społeczne i Medialnej w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 3
Termin nadsyłania zgłoszeń - 20 marca 2019

Cena: 120 zł. W koszt wliczone są: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa, publikacja. Dla najlepszych wystąpień przewidziana jest możliwość publikacji prac pełnotekstowych w monografii. Opłatę konferencyjną – 120 zł – należy uiścić przelewem na konto bankowe WSKSiM: Bank Pocztowy S.A, I oddział w Toruniu 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001. W tytule przelewu należy wpisać „#czasnanet” oraz swoje imię i nazwisko. Kontakt do organizatorów: • SPRAWY NAUKOWE - dr Karolina Dziewulska-Siwek, kontakt: karolina. dziewulska-siwek@wsksim.edu.pl lub mgr Mateusz Kaleta, kontakt: mateusz.kaleta@wsksim.edu.pl • SPRAWY ORGANIZACYJNE: Rzecznik prasowy Sympozjum: Szymon Kamysz, kontakt: nowemedia@wsksim.edu.pl Organizator nie zapewnia noclegu. Istnieje jednak możliwość rezerwacji noclegu w naszym Hotelu Akademickim, ul. Starotoruńska 3, który znajduje się w miejscu, w którym będzie odbywać się sympozjum. Wystarczy zadzwonić tel. (+48) 56 650 40 00 lub napisać e-mail: recepcja@hotel-akademicki.pl

  • Zgłaszanie uczestnictwa biernego nie jest konieczne.

  • Opłata konferencyjna: po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatorów - do 25.03.2019

KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM

Ludzie z pasją do mediów

DR KAROLINA DZIEWULSKA-SIWEK

Opiekun projektu
Teoretyk i praktyk rzecznictwa prasowego. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobywanie warsztatu dziennikarskiego rozpoczęła w mediach publicznych: Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Była PR-owcem organizacji charytatywnej i ostatnim rzecznikiem prasowym Agencji Rynku Rolnego. Wykłada na WSKSiM w Toruniu. Prowadzi szkolenia z kompetencji medialnych i komunikacji społecznej.

SZYMON KAMYSZ

Rzecznik prasowy sympozjum
Dziennikarstwo dla mnie to przede wszystkim – może zabrzmi to patetycznie, ale ja naprawdę tak uważam – szukanie prawdy, ponieważ każdy na nią zasługuje. Oczywiście, ona dostarcza różnych emocji: radość, satysfakcja, zawód, szok i może nawet złość. Interesuję się sportem (biernym i czynnym), polityką, sztuką, historią oraz grami komputerowymi. W związku z moją funkcją czekam od Was na wiadomości z pytaniami i prośbami. Do usłyszenia!

MATEUSZ KALETA

Członek zarządu KNM
Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej w WSKSiM oraz zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Aktualnie doktorant na WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie nauk ekonomicznych. Prowadzi także zajęcia ze studentami WSKSiM z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji w sytuacji kryzysowej, ekonomii oraz organizacji i zarządzania.
Dziennikarstwo jest dla mnie przede wszystkim powołaniem. Mamy misję wobec tych, którzy oczekują informacji, rzetelnego komentarza…Dziennikarz powinien być ukierunkowany „na” ludzi, nie zaś na siebie… Dziś nie trzeba celebrytów, trzeba świadków prawdy!

KATARZYNA MÓL

Członek zarządu KNM
Studentka V roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W przyszłości chce zostać dziennikarką polityczną lub politykiem. Interesuje się wpływem nowych mediów na życie polityczne, ale nie tylko. W wolnym czasie czyta książki i śpiewa.

MARTA GRABOWSKA

Członek zarządu KNM
Jest studentką czwartego roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Należy do stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, w którym rozwija swoje zainteresowania związane z historią i polityką. Dodatkowo pasjonuje się literaturą, poezją, teatrem oraz filmem.
W mediach poszukuję przede wszystkim prawdy oraz jasnego, prostego, rzetelnego przekazu. Współudział w organizacji Sympozjum Nowych Mediów to dla mnie niewątpliwie ogromny zaszczyt.

AGATA MIECZKOWSKA

Organizator sympozjum
Jestem studentką I roku dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Należę do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej gdzie mogę pielęgnować swój patriotyzm. Interesuję się poezją a w wolnej chwili dbam o rozwój swojego warsztatu dziennikarskiego poprzez pisanie.

SZYMON JAN MALINOWSKI

Organizator sympozjum
Szczęśliwy mąż; katolik; politolog a zarazem polityk; publicysta i dziennikarz; autor kilku publikacji i recenzji naukowych z zakresu prawa, historii powszechnej, polityki, bezpieczeństwa oraz medioznawstwa; absolwent studiów licencjackich w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Obecnie student Politologii, a także Polityki Gospodarczej, Finansów i Bankowości w WSKSiM, Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa w Kolegium Jagiellońskim, jak również Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Media stanowią dla mnie narzędzie w służbie człowiekowi, zaś możliwość uczestnictwa w komitecie organizacyjnym niniejszej konferencji jest nie tylko zaszczytem, ale także możliwością dalszego pogłębiania wiedzy i badań z zakresu środków masowego przekazu.

RADA NAUKOWA SYMPOZJUM

Wybitni specjaliści, którzy wiedzą o mediach i ich przemianach we współczesnym świecie wszystko

KONTAKT Z NAMI

Chcesz wiedzieć więcej? Nurtują Cię jakieś pytania związane z naszym sympozjum? Pisz śmiało!