Info

Wyższa Szkoła Kultury Społeczne i Medialnej w Toruniu   Sympozjum studencko-doktoranckie Szósty kontynent Wobec wyzwań nowych mediów 17 kwietnia 2018   Cena: 50 zł W koszt wliczone są: materiały konferencyjne, przerwa kawowa, obiad, certyfikat uczestnictwa, publikacja Dla najlepszych wystąpień przewidziana jest możliwość publikacji prac pełnotekstowych w monografii. Opłata konferencyjna: do 25 marca 2017 Opłatę konferencyjną – 50 zł Read more about Info[…]